logo-zalo.png

, Ngôn ngữ:

Việt Nam | English

công ty TNHH Phần mềm Kỷ Nguyên Số


Công ty TNHH Phần mềm Kỷ Nguyên Số, tiền thân là công ty TNHH Thương mại – Phần mềm Ánh Sáng Tương Lai, được thành lập vào tháng 05/2004 với số vốn điều lệ 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng).

Ngày 12/02/2008, công ty thay đổi tên thành công ty TNHH Phần mềm Kỷ Nguyên Số (Derasoft Co., Ltd), tăng vốn điều lệ lên 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng).

Ngày 05/04/2010, công ty tăng vốn điều lệ lên 2.000.000.000 VND (Hai tỷ đồng).

Đại diện pháp luật là ông Mai Nguyễn Trần Minh (sinh năm 1977), chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.

Lĩnh vực hoạt động chính của Derasoft bao gồm:

  • Thiết kế, sản xuất, gia công phần mềm
  • Thiết kế, phát triển website
  • Cung cấp giải pháp thương mại điện tử
  • Cung cấp giải pháp bảo mật cho website
  • Phân phối phần mềm bản quyền

Đối tác khác